הסיומת "W/P CAP" במחברים עגולים של Amphenol

לחלק מהמחברים העגולים של Amphenol Industrial Operation יש סיומת W/P CAP
המשמעות של הסיומת זו היא שהמחבר יגיע עם כובע מגן (With/Protection CAP)
image
נתבונן לדוגמא בשני המק"טים MS3102E14S-5S (AMS3102E14S-5S-ND) ו-
MS3102E14S-5S W/P CAP (AIMS3102E14S-5SW/PCAP-ND)
שני המחברים זהים לחלוטין, ההבדל היחידי הוא שהמק"ט MS3102E14S-5S W/P CAP מגיע עם כובע מגן (With/Protection CAP) לפי המפרט המתואר ב"אביזרים" (accessories) שבדפי הנתונים

רשימת הק"טים עם סיומת "W/P CAP"
    • MS3102A14S-7P-RES W/P CAP MS3102E14S-7P W/P CAP MS3102R14S-7P W/P CAP MS3102A10SL-4P W/P CAP MS3102E10SL-4P W/P CAP MS3102E10SL-3P W/P CAP MS3102R12S-3P W/P CAP MS3102R12S-3PW W/P CAP MS3102E14S-2P W/P CAP MS3102E14S-2PX W/P CAP MS3102R14S-2P W/CAP MS3102E14S-5P W/P CAP MS3102A14S-7S-RES W/P CAP MS3102R16S-8PX W/P CAP MS3102E14S-6P W/P CAP MS3102R14S-6P W/P CAP MS3102R16-11P W/P CAP MS3102E10SL-3S W/P CAP MS3102E16S-1P W/P CAP MS3102R16S-1P W/P CAP MS3102R14S-5S W/P CAP MS3102E12-5P W/P CAP MS3102E14S-2S W/P CAP MS3102R14S-2S W/P CAP MS3102R18-3P W/P CAP MS3102E16-10P W/P CAP MS3102R18-12S W/CAP MS3102R18-1P W/P CAP MS3102E16-10S W/P CAP MS3100A10SL-3P-RES W/P CAP MS3102E18-9S W/P CAP MS3102A14S-6P W/P CAP MS3102E18-10P W/P CAP MS3102E22-19P W/P CAP MS3102R22-19P W/P CAP MS3102E18-1S W/P CAP MS3100A10SL-3P W/P CAP MS3102R22-22P W/P CAP MS3102E24-9P W/P CAP MS3102E22-22P W/P CAP MS3102E24-2S W/P CAP MS3106A16S-1P W/P CAP MS3108B14S-7S W/P CAP MS3106R14S-2S W/P CAP MS3106R16S-1P W/P CAP MS3106F12S-3PW W/P CAP MS3106F14S-5P W/P CAP MS3106F14S-6P W/P CAP MS3100R16S-1S W/P CAP MS3106E14S-2S W/P CAP MS3106F14S-2S W/P CAP MS3106F14S-6S W/P CAP MS3112E14-19P W/P CAP MS3106A10SL-3S W/P CAP MS3106R16S-1S W/P CAP MS3106E10SL-4S W/P CAP MS3106F10SL-4S W/P CAP MS3106A20-22P-RES W/P CAP MS3106F10SL-4P W/P CAP MS3106F18-22P W/P CAP MS3106F16-11P W/P CAP MS3106F18-1P W/P CAP MS3106F18-11P W/P CAP MS3101F18-11S W/P CAP MS3102E32-15P W/P CAP MS3102R24-11S W/P CAP MS3112E14-19S W/P CAP MS3106F16-10S W/P CAP MS3106E18-8S W/P CAP MS3106F18-8S W/P CAP MS3106E20-23P W/P CAP MS3106F18-11S W/P CAP MS3106F20-15P W/P CAP MS3106F18-1S W/P CAP MS3106F20-27P W/P CAP MS3106F22-19P W/P CAP MS3106E20-27S W/P CAP MS3106E24-2S W/P CAP MS3106E22-22P W/P CAP MS3106F22-22P W/P CAP MS3106F22-22PX W/P CAP MS3108E10SL-4S W/P CAP MS3102E24-10SW W/P CAP MS3101F22-14S W/P CAP MS3106F28-20P W/P CAP MS3106E22-14S W/P CAP MS3106E24-10PW W/P CAP MS3106F24-10P W/P CAP
    • MS3106R16S-1P W/P CAP MS3106F12S-3PW W/P CAP MS3106F14S-5P W/P CAP MS3106F14S-6P W/P CAP MS3100R16S-1S W/P CAP MS3106E14S-2S W/P CAP MS3106F14S-2S W/P CAP MS3106F14S-6S W/P CAP MS3112E14-19P W/P CAP MS3106A10SL-3S W/P CAP MS3106R16S-1S W/P CAP MS3106E10SL-4S W/P CAP MS3106F10SL-4S W/P CAP MS3106A20-22P-RES W/P CAP MS3106F10SL-4P W/P CAP MS3106F18-22P W/P CAP MS3106F16-11P W/P CAP MS3106F18-1P W/P CAP MS3106F18-11P W/P CAP MS3101F18-11S W/P CAP MS3102E32-15P W/P CAP MS3102R24-11S W/P CAP MS3112E14-19S W/P CAP MS3106F16-10S W/P CAP MS3106E18-8S W/P CAP MS3106F18-8S W/P CAP MS3106E20-23P W/P CAP MS3106F18-11S W/P CAP MS3106F20-15P W/P CAP MS3106F18-1S W/P CAP MS3106F20-27P W/P CAP MS3106F22-19P W/P CAP MS3106E20-27S W/P CAP MS3106E24-2S W/P CAP MS3106E22-22P W/P CAP MS3106F22-22P W/P CAP MS3106F22-22PX W/P CAP MS3108E10SL-4S W/P CAP MS3102E24-10SW W/P CAP MS3101F22-14S W/P CAP MS3106F28-20P W/P CAP MS3106E22-14S W/P CAP MS3106E24-10PW W/P CAP MS3106F24-10P W/P CAP MS3112E8-4S W/P CAP MS3102R20-23P W/P CAP MS3102R20-18P W/P CAP MS3102A14S-6S W/P CAP MS3102A16S-1P W/P CAP MS3102E20-4S W/P CAP MS3102A14S-5S W/P CAP MS3102R20-15P W/P CAP MS3102A16S-8S W/P CAP MS3106A10SL-4S W/P CAP MS3102E22-23P W/P CAP MS3112E14-5P W/P CAP MS3102E20-27P W/P CAP MS3102E22-2P W/P CAP MS3102R22-2P W/P CAP MS3102A18-10P W/P CAP MS3116E8-2S W/P CAP MS3102A20-4P W/P CAP MS3102A20-7P W/P CAP MS3102A20-29P-RES W/P CAP MS3106A12S-3P W/P CAP MS3102A16-11S W/P CAP MS3106A16S-1S W/P CAP MS3106A16S-1SW W/P CAP MS3106A14S-2P W/P CAP MS3106A12S-3S W/P CAP MS3100A14S-1P W/P CAP MS3106A14S-1P W/P CAP MS3102A18-1P W/P CAP MS3100A14S-1S W/P CAP MS3106A14S-7S W/P CAP MS3106A14S-7SW W/P CAP MS3102A18-9P W/P CAP MS3106A14S-5P W/P CAP MS3102R28-3P W/P CAP MS3102A18-11S W/P CAP MS3102E20-23S W/P CAP MS3100A14S-5P W/P CAP MS3106A16S-1PW W/P CAP MS3106A14S-5S W/P CAP MS3106A14S-2S W/P CAP MS3106R12S-3S W/P CAP MS3106A14S-6S W/P CAP MS3106A16S-8P W/P CAP MS3106A16S-8S W/P CAP MS3102A18-1S W/P CAP MS3106A14S-9S W/P CAP MS3101A14S-7S W/P CAP MS3100A12S-3P W/P CAP MS3102E20-27S W/P CAP MS3100A16S-1S W/P CAP MS3106E14S-4S W/P CAP MS3106R14S-5S W/P CAP MS3106A16-11P W/P CAP MS3102A18-19S W/P CAP MS3101F10SL-3P W/P CAP MS3102E20-8S W/P CAP MS3102A20-29P W/P CAP MS3102E20-8S-ESD CAP MS3106A20-4S-RES W/P CAP MS3102A20-27S W/P CAP MS3106F12S-3S W/P CAP MS3100A16S-1P W/P CAP MS3106A18-10P W/P CAP MS3102R28-12P W/P CAP MS3101F12S-3SW W/P CAP MS3102A22-14P W/P CAP MS3101A14S-2S W/P CAP MS3101A14S-6S W/P CAP MS3116F8-2S W/P CAP MS3106A18-1PW W/P CAP MS3100A18-10P W/P CAP MS3106A16-10S W/P CAP MS3106A18-10S W/P CAP MS3116F8-3S W/P CAP MS3106A18-1P W/P CAP MS3116F8-4S W/P CAP MS3100A18-8P W/P CAP MS3106A18-9P W/P CAP MS3106A16-11S W/P CAP MS3106A18-1S W/P CAP MS3102A20-29S W/P CAP MS3102A20-22S-RES W/P CAP MS3102R20-22S W/P CAP MS3106F16S-4S W/P CAP MS3102E28-20S W/P CAP MS3106A16-10P W/P CAP MS3100A18-8S W/P CAP MS3112E14-12S W/P CAP MS3106F10SL-3S W/P Cap