סימון פין מס' 1 בגבישים של Abracon

לפעמים לקוחות מתלוננים לגבי הגבישים (crystals) של חבקת Abracon שהסימון של פין מס’1 בצד התחתון של הגביש שהם קיבלו אינו תואם כביכול את הסימון של פין מס’ 1 שמופיע בדפי הנתונים כפי שניתן לראות בדוגמא מטה:

1 Screenshot_2
הפין/פד מס’ 1 מסומן כמלבן עם פינה חתוכה (chamfered pad)

ובכן, הרכיב שהתקבל הוא תקין לחלוטין
למיקום הפד עם הפינה החתוכה (chamfered pad) אין משמעות חשמלית. העיגול הלבן בצד העליון של הגביש יהיה תמיד פין מס’ 1 ללא קשר למיקום הפד הזה בצד התחתון של הגביש.
3

כמו כן, הנושא מוסבר גם בהערה שמופיעה בשרטוט המכני של הגביש:

המתואר מעלה נכון לכל סוגי הגבישים של חברת Abracon