רדיוס הכיפוף של הכבל של 3M

שאילה שנשאלת כמה וכמה פעמים, מהו רדיוס הכיפוף של כבל של חברת 3M הרגיל
והתשובה היא: 10 פעמים קוטר הכבל