Harwin屏蔽夾的屏蔽厚度

如果您正在尋找 Harwin 的屏蔽夾產品,您可能會在規格書中看到「屏蔽厚度」規格,例如下面 S1411-46R 圖解在規格書所示。屏蔽厚度在列明是 0.7 - 1.0mm。

image

根據Harwin確認,此數值是指可與屏蔽夾配合使用的屏蔽罩厚度範圍。

image

在這範圍內,屏蔽罩隔板可牢固地安裝到夾子中,如上圖所示。請注意屏蔽罩隔板插入並安裝到夾子中的位置和方式。以這示例而言,間隙通常為0.8mm。因此,當應用該產品時可以考慮彎曲一點,以容納多一點厚度的屏蔽罩隔板(最高達1.0mm)。

適用零件編號

S0911-46R
S0921-46R
S0941-46R
S0951-46R
S0961-46R
S0971-46R
S0981-46R
S0991-46R
S1001-46R
S1411-46R
S1711-46R
S1721-46R
S1741-46R
S2711-46R
952-4312-2-ND,952-4312-1-ND,952-4312-6-ND
952-4313-2-ND,952-4313-1-ND,952-4313-6-ND
952-2668-2-ND,952-2668-1-ND,952-2668-6-ND
952-2669-2-ND,952-2669-1-ND,952-2669-6-ND
952-2670-2-ND,952-2670-1-ND,952-2670-6-ND
952-2517-2-ND,952-2517-1-ND,952-2517-6-ND
952-2518-2-ND,952-2518-1-ND,952-2518-6-ND
952-2519-2-ND,952-2519-1-ND,952-2519-6-ND
952-2520-2-ND,952-2520-1-ND,952-2520-6-ND
952-1580-2-ND,952-1580-1-ND,952-1580-6-ND
952-1475-2-ND,952-1475-1-ND,952-1475-6-ND
952-1476-2-ND,952-1476-1-ND,952-1476-6-ND
952-1477-2-ND,952-1477-1-ND,952-1477-6-ND
952-2292-2-ND,952-2292-1-ND,952-2292-6-ND