Phihongの-Rサフィックス

Phihongウォールマウント電源アダプタのサフィックスの -Rは、RoHS適合品を意味します。

PSAI05R-050QL6-Rは品番の一例です。

適用品番

993-1356-ND
993-1356
PSAI05R-050QL6
993-1394-ND
993-1327-ND
993-1329-ND
993-AQ10A-050BP-H-ND
993-1355-ND
993-1356-ND
993-1354-ND
993-1425-ND
993-1196-ND
993-1195-ND
993-1357-ND
993-1359-ND
993-1358-ND
993-1360-ND
993-1300-ND
993-1292-ND
993-1376-ND
993-1308-ND
993-1312-ND
993-1313-ND
993-1311-ND
993-1437-ND
993-1445-ND
993-1118-ND
993-1120-ND
993-1119-ND
993-AQ27A-59CFA-H-ND
993-1443-ND
993-1467-ND
993-1465-ND
993-1469-ND
993-1351-ND
993-1352-ND
993-1473-ND
993-PPL250U-120L6-ND
993-1480-ND
993-1479-ND
993-AA03E-050A-R-ND
993-AQ03S-050A-R-ND
993-AA03E-120A-R-ND
993-1333-ND
993-1330-ND
993-MQ05A-050AW-H-ND
993-1353-ND
993-AQ10E-050BP-H-ND
993-1395-ND
993-AA10A-050A-R-ND
993-AA10A-050A(M)-R-ND
993-1335-ND
993-1194-ND
993-1362-ND
993-1303-ND
993-1296-ND
993-PPL24A-120-ND
993-1378-ND
993-1314-ND
993-1309-ND
993-1310-ND
993-1390-ND
993-1431-ND
993-AQ18A-59CFA-H-ND
993-AQ18E-59CFA-H-ND
993-1402-ND
993-1388-ND
993-1447-ND
993-PSC15A-060-C4-ND
993-1444-ND
993-1383-ND
993-1457-ND
993-1462-ND
993-1455-ND
993-1460-ND
993-AA65W-59FKA-R-ND
993-1466-ND
993-1350-ND
993-1470-ND
993-PPL250U-240L6-ND
993-1481-ND
993-AA03E-090A-R-ND
993-AA10E-050A-R-ND
993-1417-ND
993-AA10S-050A(M)-R-ND
993-AA10K-050A-R-ND
993-1400-ND
993-PSM10R-050A(M)-R-ND
993-1363-ND
993-1301-ND
993-1302-ND
993-1368-ND
993-1432-ND
993-1429-ND
993-1430-ND
993-1435-ND
993-1386-ND
993-1365-ND
993-1453-ND
993-1448-ND
993-AQ27A-59A-H-ND
993-1449-ND
993-AQ27E-59CFA-H-ND
993-1380-ND
993-1389-ND
993-1384-ND
993-1459-ND
993-1458-ND
993-1331-ND
993-1361-ND
993-1436-ND
993-1463-ND
993-1461-ND
993-1254-ND
993-1235-ND
993-1251-ND
993-1257-ND
993-1317-ND
993-1339-ND
993-1336-ND
993-1342-ND
993-1346-ND
993-1108-ND
993-1403-ND
993-1477-ND
993-1298-ND
993-AQ15E-050A-H-ND
993-1434-ND
993-AA10E-050A(M)-R-ND
993-1299-ND
993-1433-ND
993-1441-ND
993-1442-ND
993-1387-ND
993-1385-ND
993-1446-ND
993-AQ27E-59A-H-ND
993-1456-ND
993-AA65M-59FKA-R-ND
993-1472-ND
993-1318-ND
993-1369-ND
993-AA10K-050A(M)-R-ND
993-1439-ND
993-1440-ND
993-1438-ND
993-1452-ND
993-1454-ND
993-1450-ND
993-1464-ND
993-1471-ND
993-1475-ND
993-MQ05A-050BW-H-ND
993-1328-ND
993-1192-ND
993-1340-ND
993-1348-ND
993-1121-ND
993-1392-ND
993-1134-ND
PSA15R-240PV-R-CR4-ND
993-1415-ND
993-1397-ND
993-AQ03A-050A-R-ND
993-1468-ND
993-1297-ND
993-1474-ND
993-1451-ND
993-VPN-AA02B-H-ND
993-VPB-AA02B-H-ND
993-AQ03E-050A-R-ND
993-AA03A-050A-R-ND
993-AA03A-120A-R-ND
993-AA03A-090A-R-ND
993-AA03A-075A-R-ND
993-AQ03K-050A-R-ND
993-MQ05E-050BW-H-ND
993-MQ10A-050BW-H-ND
993-MQ10E-050BW-H-ND
993-AA20R-240A-R-ND
993-AA20R-480A-R-ND
993-AA20R-120A-R-ND
993-AN18V-59CFAA-H-ND
993-AA65U-240A-R-ND
993-AA65U-480A-R-ND
993-AA65U-540A-R-ND
993-AA65U-190A-R-ND
993-AA65U-180A-R-ND
993-AA65U-120A-R-ND
993-AA120U-540B-R-ND
993-AA120U-480B-R-ND
993-AA120U-120B-R-ND
993-AA120U-240B-R-ND
993-AA120U-120B1-R-ND
993-MQ05S-050BW-H-ND
993-1032-ND
993-MQ05K-050BW-H-ND
993-MQ10S-050BW-H-ND
993-MQ10K-050BW-H-ND
993-1366-ND
993-1338-ND
993-1401-ND
993-1377-ND
993-1364-ND
993-1315-ND
993-1287-ND
993-1135-ND
PSAC05R-050L6-R-C2-ND
PSAA30R-120-R-C2-ND
PSAA30R-120-R-C3-ND
PSAA30R-120-R-C4-ND
PSAA30R-120-R-C5-ND
PSAA30R-120-R-CN1-ND
PSAA30R-120-R-CN2-ND
PSAA30R-120-R-CN3-ND
PSAA30R-120-R-CN4-ND
PSAA30R-120-R-CN5-ND
PSAA30R-120-R-CNR1-ND
PSAA30R-120-R-CNR2-ND
PSAA30R-120-R-CNR3-ND
PSAA30R-120-R-CNR4-ND
PSAA30R-120-R-CNR5-ND
PSAA30R-120-R-CR2-ND
PSAA30R-120-R-CR3-ND
PSAA30R-120-R-CR4-ND
PSAA30R-120-R-CR5-ND
PSAA30R-150-R-C2-ND
PSAA30R-150-R-C3-ND
PSAA30R-150-R-C4-ND
PSAA30R-150-R-C5-ND
PSAA30R-150-R-CN1-ND
PSAA30R-150-R-CN2-ND
PSAA30R-150-R-CN3-ND
PSAA30R-150-R-CN4-ND
PSAA30R-150-R-CN5-ND
PSAA30R-150-R-CNR1-ND
PSAA30R-150-R-CNR2-ND
PSAA30R-150-R-CNR3-ND
PSAA30R-150-R-CNR4-ND
PSAA30R-150-R-CNR5-ND
PSAA30R-150-R-CR1-ND
PSAA30R-150-R-CR2-ND
PSAA30R-150-R-CR3-ND
PSAA30R-150-R-CR4-ND
PSAA30R-150-R-CR5-ND
PSAA30R-240-R-C2-ND
PSAA30R-240-R-C3-ND
PSAA30R-240-R-C4-ND
PSAA30R-240-R-C5-ND
PSAA30R-240-R-CN1-ND
PSAA30R-240-R-CN2-ND
PSAA30R-240-R-CN3-ND
PSAA30R-240-R-CN4-ND
PSAA30R-240-R-CN5-ND
PSAA30R-240-R-CNR1-ND
PSAA30R-240-R-CNR2-ND
PSAA30R-240-R-CNR3-ND
PSAA30R-240-R-CNR4-ND
PSAA30R-240-R-CNR5-ND
PSAA30R-240-R-CR2-ND
PSAA30R-240-R-CR3-ND
PSAA30R-240-R-CR4-ND
PSAA30R-240-R-CR5-ND
993-1000-ND
993-1001-ND
993-1002-ND
993-1003-ND
993-1004-ND
993-1005-ND
993-1006-ND
993-1007-ND
993-1008-ND
993-1009-ND
993-1010-ND
993-1011-ND
993-1012-ND
993-1013-ND
993-1014-ND
993-1015-ND
993-1016-ND
993-1017-ND
993-1018-ND
993-1019-ND
993-1020-ND
993-1021-ND
993-1022-ND
993-1023-ND
993-1024-ND
993-1025-ND
993-1026-ND
993-1027-ND
993-1028-ND
993-1029-ND
993-1030-ND
993-1031-ND
993-1033-ND
993-1041-ND
993-1042-ND
993-1043-ND
993-1044-ND
993-1045-ND
993-1046-ND
993-1047-ND
993-1048-ND
993-1049-ND
993-1050-ND
993-1051-ND
993-1052-ND
993-1068-ND
PSA120U-120-ND
PSA120U-240-ND
PSA120U-480-ND
PSA120U-560-ND
PSA12A-120-ND
PSA12E-120-ND
PSA15A-050P-ND
PSA15A-060P-ND
PSA15A-075P-ND
PSA15A-090P-ND
PSA15A-120P-ND
PSA15A-150P-ND
PSA15A-240P-ND
PSA15A-480P-ND
PSA24E-120(P)-ND
PSA45U-201-ND
PSAA05A-050-ND
PSAA05E-050-ND
PSAA05K-050-ND
PSAA05S-050-ND
PSAA15W-180-ND
PSC12A-050-ND
PSC12A-090-ND
PSC12C-050-ND
PSC12C-090-ND
PSC12E-050-ND
PSC12E-090-ND
PSC12K-050-ND
PSC12K-090-ND
PSC12S-050-ND
PSC12S-090-ND
PSC30U-050-ND
PSC30U-120-ND
PSC30U-240-ND
PSC30U-480-ND
PSM04A-050(STD)-ND
PSA05R-033-ND
PSA05R-050-ND
993-1180-ND
PSA05R-120-ND
PSA15R-050P-ND
PSA15R-060P-ND
PSA15R-075P-ND
PSA15R-090P-ND
PSA15R-120P-ND
PSA15R-240P-ND
PSA15R-480P-ND
PSA18R-120P-ND
993-1179-ND
PSC03R-050-ND
PSC20R-120-ND
PSC20R-180-ND
PSC20R-240-ND
PSC30R-120-ND
PSC30R-180-ND
PSC30R-240-ND
PSM08R-050(M)-ND
PSM11R-050-ND
PSM11R-090-ND
PSM11R-120-ND
993-1103-ND
993-1104-ND
993-1105-ND
993-1106-ND
993-1107-ND
993-1109-ND
993-1110-ND
993-1111-ND
993-1112-ND
993-1113-ND
993-1114-ND
993-1115-ND
993-1116-ND
993-1117-ND
993-1128-ND
993-1129-ND
993-1130-ND
993-1136-ND
993-1133-ND
993-1132-ND
993-1131-ND
PSC12R-050-R-C2-ND
PSC12R-050-R-C3-ND
PSC12R-050-R-C4-ND
PSC12R-050-R-C5-ND
PSC12R-050-R-CN1-ND
PSC12R-050-R-CN2-ND
PSC12R-050-R-CN3-ND
PSC12R-050-R-CN4-ND
PSC12R-050-R-CN5-ND
PSC12R-050-R-CNR1-ND
PSC12R-050-R-CNR2-ND
PSC12R-050-R-CNR3-ND
PSC12R-050-R-CNR4-ND
PSC12R-050-R-CNR5-ND
PSC12R-050-R-CR1-ND
PSC12R-050-R-CR2-ND
PSC12R-050-R-CR3-ND
PSC12R-050-R-CR4-ND
PSC12R-050-R-CR5-ND
PSC12R-090-R-C2-ND
PSC12R-090-R-C3-ND
PSC12R-090-R-C4-ND
PSC12R-090-R-C5-ND
PSC12R-090-R-CN1-ND
PSC12R-090-R-CN2-ND
PSC12R-090-R-CN3-ND
PSC12R-090-R-CN4-ND
PSC12R-090-R-CN5-ND
PSC12R-090-R-CNR1-ND
PSC12R-090-R-CNR2-ND
PSC12R-090-R-CNR3-ND
PSC12R-090-R-CNR4-ND
PSC12R-090-R-CNR5-ND
PSC12R-090-R-CR1-ND
PSC12R-090-R-CR2-ND
PSC12R-090-R-CR3-ND
PSC12R-090-R-CR4-ND
PSC12R-090-R-CR5-ND
993-1231-ND
PSC12R-120-R-C3-ND
PSC12R-120-R-C4-ND
PSC12R-120-R-C5-ND
PSC12R-120-R-CN1-ND
PSC12R-120-R-CN2-ND
PSC12R-120-R-CN3-ND
PSC12R-120-R-CN4-ND
PSC12R-120-R-CN5-ND
PSC12R-120-R-CNR1-ND
PSC12R-120-R-CNR2-ND
PSC12R-120-R-CNR3-ND
PSC12R-120-R-CNR4-ND
PSC12R-120-R-CNR5-ND
PSC12R-120-R-CR1-ND
PSC12R-120-R-CR2-ND
PSC12R-120-R-CR3-ND
PSC12R-120-R-CR4-ND
PSC12R-120-R-CR5-ND
PSAC09R-050-R-C2-ND
PSAC09R-050-R-C3-ND
PSAC09R-050-R-C4-ND
PSAC09R-050-R-C5-ND
PSAC09R-050-R-CN1-ND
PSAC09R-050-R-CN2-ND
PSAC09R-050-R-CN3-ND
PSAC09R-050-R-CN4-ND
PSAC09R-050-R-CN5-ND
PSAC09R-050-R-CNR1-ND
PSAC09R-050-R-CNR2-ND
PSAC09R-050-R-CNR3-ND
PSAC09R-050-R-CNR4-ND
PSAC09R-050-R-CNR5-ND
PSAC09R-050-R-CR1-ND
PSAC09R-050-R-CR2-ND
PSAC09R-050-R-CR3-ND
PSAC09R-050-R-CR4-ND
PSAC09R-050-R-CR5-ND
PSA15R-050PV-R-C2-ND
PSA15R-050PV-R-C3-ND
PSA15R-050PV-R-C4-ND
PSA15R-050PV-R-C5-ND
PSA15R-050PV-R-CN1-ND
PSA15R-050PV-R-CN2-ND
PSA15R-050PV-R-CN3-ND
PSA15R-050PV-R-CN4-ND
PSA15R-050PV-R-CN5-ND
PSA15R-050PV-R-CNR1-ND
PSA15R-050PV-R-CNR2-ND
PSA15R-050PV-R-CNR3-ND
PSA15R-050PV-R-CNR4-ND
PSA15R-050PV-R-CNR5-ND
PSA15R-050PV-R-CR1-ND
PSA15R-050PV-R-CR2-ND
PSA15R-050PV-R-CR3-ND
PSA15R-050PV-R-CR4-ND
PSA15R-050PV-R-CR5-ND
PSA15R-060PV-R-C2-ND
PSA15R-060PV-R-C3-ND
PSA15R-060PV-R-C4-ND
PSA15R-060PV-R-C5-ND
PSA15R-060PV-R-CN1-ND
PSA15R-060PV-R-CN2-ND
PSA15R-060PV-R-CN3-ND
PSA15R-060PV-R-CN4-ND
PSA15R-060PV-R-CN5-ND
PSA15R-060PV-R-CNR1-ND
PSA15R-060PV-R-CNR2-ND
PSA15R-060PV-R-CNR3-ND
PSA15R-060PV-R-CNR4-ND
PSA15R-060PV-R-CNR5-ND
PSA15R-060PV-R-CR1-ND
PSA15R-060PV-R-CR2-ND
PSA15R-060PV-R-CR3-ND
PSA15R-060PV-R-CR4-ND
PSAA05A-050QL6-R
PSA05A-050QL6-H
PSA05A-050QL6W
AQ10A-050BP-H
PSAC05R-050L6
PSAI05R-050QL6-R
PSAC05R-050L6B
PSAF10R-050QA-R
PSA10F-050Q(D)
PSA10F-050Q
PSAC12R-050
PSAC12R-120
PSAC12R-090
PSAC12R-060
PSA15A-120P6
PSA10F-050-R
AQ15A-050A
PSC15R-050
PSA15R-120P6
PSA15R-150P6
PSC15R-090
PPL18W-120
PPL36U-120L6
PSAA30R-120
PSAA30R-240
PSAA30R-150
AQ27A-59CFA-H
PPL36U-050
PPL90U-240
PPL90U-120
PPL90U-560
PSA120U-240L6
PSA120U-480L6
PPL200U-120
PPL250U-120L6
PPL300U-240
PPL300U-120
AA03E-050A-R
AQ03S-050A-R
AA03E-120A-R
PSAA10A-050QL6A
PSAC05A-050L6
MQ05A-050AW-H
PSAC05R-050L6M
AQ10E-050BP-H
PSM10A-050A
AA10A-050A-R
AA10A-050A(M)-R
PSAA12A-120L6
PSA10F-050Q(S)
PSAC12R-150
PSA15A-480P6
PSC15A-050
PPL24A-120
AQ15E-050A
PSA15R-240P6
PSC15R-060
PSC15R-075
PSAA12A-120L6-R-CR1
PPL18U-120
AQ18A-59CFA-H
AQ18E-59CFA-H
PMA18A-120PHW
PSAC12R-120-R-CR1
PPL36U-240
PSC15A-060-C4
PPL36U-090
PSAA30R-120-R-CR1
PPL65U-240
PPL65W-240
PPL65U-120
PPL65W-120
AA65W-59FKA-R
PPL90U-180
PSA120U-120L6
PPL160U-120
PPL250U-240L6
PPL300U-480
AA03E-090A-R
AA10E-050A-R
PSAA12E-120L6
AA10S-050A(M)-R
AA10K-050A-R
PSM10R-050A
PSM10R-050A(M)-R
PSAC12R-240
PSA15A-150P6
PSA15A-240P6
PSAA20R-480L6
PPL18U-150
PPL18U-050L6
PPL18U-090
PPL18W-050L6
PSAC12R-060-R-CR1
PSAA20R-050L6
PPL36W-240
PPL36U-480
AQ27A-59A-H
PPL36W-050
AQ27E-59CFA-H
PSAA20R-050L6-R-CR1
PSC15R-050-R-CR1
PSAA30R-240-R-CR1
PPL65U-560
PPL65U-480
PSAC05A-050L6M
PSAC12R-075
PPL18W-090
PPL65W-480
PPL65W-180
PSM03A-050(ID)-R
PSM03A-075-R
PSM03A-050Q-3W-R
PSA05K-050QA-H
PSA05F-050QAL6
PSAA15W-240L6
PSAA15W-050L6
PSAC24A-120L6
PSAC30U-240L6
PSAC60W-120
PMA36R-120PHW
PPL250U-240
PSC15A-075
AQ15E-050A-H
PPL18U-240
AA10E-050A(M)-R
PSC15A-090
PPL18U-180
PPL24U-480
PPL24W-480
PSAC12R-090-R-CR1
PSAC12R-050-R-CR1
PPL36U-180
AQ27E-59A-H
PPL65U-180
AA65M-59FKA-R
PPL160U-480
PSA05F-050QAL6D
PSA10FC-050Q
AA10K-050A(M)-R
PPL18W-180
PPL18W-240
PPL18W-150
PPL36W-180
PPL36W-480
PPL36W-090
PPL65W-560
PPL160U-240
PPL200U-480
MQ05A-050BW-H
PSA05C-050QL6
PSA03F-050Q
PSAA15W-480L6
PSAC30U-560L6
PSAA30R-560
PSAC24A-120L6-R-CR1
PSAC60M-560
PSA15R-240PV-R-CR4
AQ45A-5CKA-H
PSA120U-560L6
AQ03A-050A-R
PPL90U-480
PSC15A-060
PPL200U-240
PPL36W-120L6
VPN-AA02B-H
VPB-AA02B-H
AQ03E-050A-R
AA03A-050A-R
AA03A-120A-R
AA03A-090A-R
AA03A-075A-R
AQ03K-050A-R
MQ05E-050BW-H
MQ10A-050BW-H
MQ10E-050BW-H
AA20R-240A-R
AA20R-480A-R
AA20R-120A-R
AN18V-59CFAA-H
AA65U-240A-R
AA65U-480A-R
AA65U-540A-R
AA65U-190A-R
AA65U-180A-R
AA65U-120A-R
AA120U-540B-R
AA120U-480B-R
AA120U-120B-R
AA120U-240B-R
AA120U-120B1-R
MQ05S-050BW-H
PSM03K-050Q
MQ05K-050BW-H
MQ10S-050BW-H
MQ10K-050BW-H
PSAA20R-120L6
PSAA15W-180L6
PMA10R-050AW
AQ15A-050AW
PSAC12R-480
PSA15R-480P6
PSAC45W-180
PSAC60M-480
PSAC05R-050L6-R-C2
PSAA30R-120-R-C2
PSAA30R-120-R-C3
PSAA30R-120-R-C4
PSAA30R-120-R-C5
PSAA30R-120-R-CN1
PSAA30R-120-R-CN2
PSAA30R-120-R-CN3
PSAA30R-120-R-CN4
PSAA30R-120-R-CN5
PSAA30R-120-R-CNR1
PSAA30R-120-R-CNR2
PSAA30R-120-R-CNR3
PSAA30R-120-R-CNR4
PSAA30R-120-R-CNR5
PSAA30R-120-R-CR2
PSAA30R-120-R-CR3
PSAA30R-120-R-CR4
PSAA30R-120-R-CR5
PSAA30R-150-R-C2
PSAA30R-150-R-C3
PSAA30R-150-R-C4
PSAA30R-150-R-C5
PSAA30R-150-R-CN1
PSAA30R-150-R-CN2
PSAA30R-150-R-CN3
PSAA30R-150-R-CN4
PSAA30R-150-R-CN5
PSAA30R-150-R-CNR1
PSAA30R-150-R-CNR2
PSAA30R-150-R-CNR3
PSAA30R-150-R-CNR4
PSAA30R-150-R-CNR5
PSAA30R-150-R-CR1
PSAA30R-150-R-CR2
PSAA30R-150-R-CR3
PSAA30R-150-R-CR4
PSAA30R-150-R-CR5
PSAA30R-240-R-C2
PSAA30R-240-R-C3
PSAA30R-240-R-C4
PSAA30R-240-R-C5
PSAA30R-240-R-CN1
PSAA30R-240-R-CN2
PSAA30R-240-R-CN3
PSAA30R-240-R-CN4
PSAA30R-240-R-CN5
PSAA30R-240-R-CNR1
PSAA30R-240-R-CNR2
PSAA30R-240-R-CNR3
PSAA30R-240-R-CNR4
PSAA30R-240-R-CNR5
PSAA30R-240-R-CR2
PSAA30R-240-R-CR3
PSAA30R-240-R-CR4
PSAA30R-240-R-CR5
PSA24A-120(P)
PSAA15W-050
PSAA15W-120
PSAA15W-240
PSAA15W-480
PSAA18U-090
PSAA18U-120
PSAA18U-150
PSAA18U-240
PSAA60M-120
PSAA60M-150
PSAA60M-180
PSAA60M-240
PSAA60M-480
PSAA60W-120
PSAA60W-150
PSAA60W-180
PSAA60W-240
PSAA60W-480
PSAC30U-050
PSAC30U-120
PSAC30U-240
PSAC30U-480
PSAC30U-560
PSC18U-480(P)
PSC30U-120V
PSC30U-240V
PSC30U-480V
PSC75U-480
PSC75U-560
PSM03A-050Q
PSM03E-050Q
PSM36W-120-TW2
PSAA20R-033
PSAA20R-050
PSAA20R-120
PSAA20R-240
PSAA20R-480
PSAC05R-050(MB)
PSAC05R-050(P)
PSAM30R-120
PSAM30R-240
PSC12R-050
PSC12R-090
PSC12R-120
PSA05F-050Q
PSA120U-120
PSA120U-240
PSA120U-480
PSA120U-560
PSA12A-120
PSA12E-120
PSA15A-050P
PSA15A-060P
PSA15A-075P
PSA15A-090P
PSA15A-120P
PSA15A-150P
PSA15A-240P
PSA15A-480P
PSA24E-120(P)
PSA45U-201
PSAA05A-050
PSAA05E-050
PSAA05K-050
PSAA05S-050
PSAA15W-180
PSC12A-050
PSC12A-090
PSC12C-050
PSC12C-090
PSC12E-050
PSC12E-090
PSC12K-050
PSC12K-090
PSC12S-050
PSC12S-090
PSC30U-050
PSC30U-120
PSC30U-240
PSC30U-480
PSM04A-050(STD)
PSA05R-033
PSA05R-050
PSA05R-090
PSA05R-120
PSA15R-050P
PSA15R-060P
PSA15R-075P
PSA15R-090P
PSA15R-120P
PSA15R-240P
PSA15R-480P
PSA18R-120P
PSB05R-050Q(A)
PSC03R-050
PSC20R-120
PSC20R-180
PSC20R-240
PSC30R-120
PSC30R-180
PSC30R-240
PSM08R-050(M)
PSM11R-050
PSM11R-090
PSM11R-120
PSA120U-120V
PSA120U-240V
PSA120U-480V
PSA120U-560V
PSAC60M-120
PSAC09R-050
PSA15R-050PV
PSA15R-060PV
PSA15R-075PV
PSA15R-090PV
PSA15R-120PV
PSA15R-150PV
PSA15R-240PV
PSA15R-480PV
PSA60R-120-R
PSA60R-240-R
PSA60R-560-R
PSAC60M-240
PSAC60W-240
PSAC60W-480
PSAC60W-560
PSC12R-050-R-C2
PSC12R-050-R-C3
PSC12R-050-R-C4
PSC12R-050-R-C5
PSC12R-050-R-CN1
PSC12R-050-R-CN2
PSC12R-050-R-CN3
PSC12R-050-R-CN4
PSC12R-050-R-CN5
PSC12R-050-R-CNR1
PSC12R-050-R-CNR2
PSC12R-050-R-CNR3
PSC12R-050-R-CNR4
PSC12R-050-R-CNR5
PSC12R-050-R-CR1
PSC12R-050-R-CR2
PSC12R-050-R-CR3
PSC12R-050-R-CR4
PSC12R-050-R-CR5
PSC12R-090-R-C2
PSC12R-090-R-C3
PSC12R-090-R-C4
PSC12R-090-R-C5
PSC12R-090-R-CN1
PSC12R-090-R-CN2
PSC12R-090-R-CN3
PSC12R-090-R-CN4
PSC12R-090-R-CN5
PSC12R-090-R-CNR1
PSC12R-090-R-CNR2
PSC12R-090-R-CNR3
PSC12R-090-R-CNR4
PSC12R-090-R-CNR5
PSC12R-090-R-CR1
PSC12R-090-R-CR2
PSC12R-090-R-CR3
PSC12R-090-R-CR4
PSC12R-090-R-CR5
PSC12R-120-R-C2
PSC12R-120-R-C3
PSC12R-120-R-C4
PSC12R-120-R-C5
PSC12R-120-R-CN1
PSC12R-120-R-CN2
PSC12R-120-R-CN3
PSC12R-120-R-CN4
PSC12R-120-R-CN5
PSC12R-120-R-CNR1
PSC12R-120-R-CNR2
PSC12R-120-R-CNR3
PSC12R-120-R-CNR4
PSC12R-120-R-CNR5
PSC12R-120-R-CR1
PSC12R-120-R-CR2
PSC12R-120-R-CR3
PSC12R-120-R-CR4
PSC12R-120-R-CR5
PSAC09R-050-R-C2
PSAC09R-050-R-C3
PSAC09R-050-R-C4
PSAC09R-050-R-C5
PSAC09R-050-R-CN1
PSAC09R-050-R-CN2
PSAC09R-050-R-CN3
PSAC09R-050-R-CN4
PSAC09R-050-R-CN5
PSAC09R-050-R-CNR1
PSAC09R-050-R-CNR2
PSAC09R-050-R-CNR3
PSAC09R-050-R-CNR4
PSAC09R-050-R-CNR5
PSAC09R-050-R-CR1
PSAC09R-050-R-CR2
PSAC09R-050-R-CR3
PSAC09R-050-R-CR4
PSAC09R-050-R-CR5
PSA15R-050PV-R-C2
PSA15R-050PV-R-C3
PSA15R-050PV-R-C4
PSA15R-050PV-R-C5
PSA15R-050PV-R-CN1
PSA15R-050PV-R-CN2
PSA15R-050PV-R-CN3
PSA15R-050PV-R-CN4
PSA15R-050PV-R-CN5
PSA15R-050PV-R-CNR1
PSA15R-050PV-R-CNR2
PSA15R-050PV-R-CNR3
PSA15R-050PV-R-CNR4
PSA15R-050PV-R-CNR5
PSA15R-050PV-R-CR1
PSA15R-050PV-R-CR2
PSA15R-050PV-R-CR3
PSA15R-050PV-R-CR4
PSA15R-050PV-R-CR5
PSA15R-060PV-R-C2
PSA15R-060PV-R-C3
PSA15R-060PV-R-C4
PSA15R-060PV-R-C5
PSA15R-060PV-R-CN1
PSA15R-060PV-R-CN2
PSA15R-060PV-R-CN3
PSA15R-060PV-R-CN4
PSA15R-060PV-R-CN5
PSA15R-060PV-R-CNR1
PSA15R-060PV-R-CNR2
PSA15R-060PV-R-CNR3
PSA15R-060PV-R-CNR4
PSA15R-060PV-R-CNR5
PSA15R-060PV-R-CR1
PSA15R-060PV-R-CR2
PSA15R-060PV-R-CR3
PSA15R-060PV-R-CR4
オリジナル・ソース(English)