STMicroelectronics STM32F4シリーズの品番の内訳

以下は、STMicroelectronicsのマイクロコントローラSTM32F4シリーズの品番の内訳です。

注意すべき点の1つは、 一部の部品で、温度範囲とオプションセクションの間に追加の文字があることです。この文字は、ダイのリビジョンコードを示します。

image

その他のSTM32F4品番

STM32F410CBU6
STM32F410RBT6
STM32F401CBU6
STM32F410CBT3
STM32F401RBT6
STM32F446VET6TR
STM32F401CCU6
STM32F401RCT6
STM32F411RCT6
STM32F407VET6TR
STM32F411RET6
STM32F405VGT6TR
STM32F405RGT7TR
STM32F401RET6
STM32F401VET6
STM32F412CEU6
STM32F427VGT6TR
STM32F429VGT6TR
STM32F446RET6
STM32F412VET6
STM32F427VIT6TR
STM32F446ZCJ6
STM32F446VET6
STM32F412CGU6
STM32F412VET3
STM32F413CGU6
STM32F413RGT6
STM32F429ZIT6TR
STM32F407VET6
STM32F405RGT6
STM32F413CHU6
STM32F407VGT6
STM32F413RHT6
STM32F429ZET6
STM32F417VET6
STM32F413ZHT6
STM32F413ZHJ6
STM32F427VGT6
STM32F413ZGT6
STM32F417VGT6
STM32F415RGT6
STM32F405VGT6
STM32F405RGT7
STM32F407VGT7
STM32F415ZGT6
STM32F407ZGT6
STM32F407IET6
STM32F429VGT6
STM32F407IEH6
STM32F407IGT6
STM32F427ZGT6
STM32F407IGH6
STM32F417ZGT6
STM32F427IGT6
STM32F429ZGT6
STM32F417IGH6
STM32F427VIT6
STM32F407IGT7
STM32F429VIT6
STM32F437VIT6
STM32F429NGH6
STM32F427ZIT6
STM32F429ZIT6
STM32F437ZIT6
STM32F469AIH6
STM32F427ZIT7
STM32F437IIT6
STM32F469IIT6
STM32F429NIH6
STM32F437IIH6
STM32F439IIT6
STM32F439NIH6
STM32F469NIH6
STM32F429NIH7
STM32F479NIH6
STM32F410RBT6TR
STM32F410C8U6
STM32F411RET6TR
STM32F410R8T6
STM32F410CBT6
STM32F410CBU3
STM32F412RGT6TR
STM32F401VBT6
STM32F401RDT6
STM32F401CEU6
STM32F411VCT6
STM32F411VET6
STM32F412RET6
STM32F446RCT7
STM32F446VCT6
STM32F446ZEH6
STM32F446ZCT6
STM32F446RET7
STM32F412ZET6
STM32F412RGT6
STM32F446ZEJ6
STM32F446ZEJ7
STM32F446ZET7
STM32F405VGT7
STM32F405RGT6V
STM32F429VET6
STM32F413VHT6
STM32F405ZGT7
STM32F427VGT7
STM32F439VGT6
STM32F429AGH6
STM32F407ZGT6J
STM32F439VIT6
STM32F427IIT7
STM32F479IIT6
STM32F413VGH6
STM32F413ZGJ6
STM32F405VGT6V
STM32F439ZGT6
STM32F401CBU7
STM32F417ZET6
STM32F407ZET7
STM32F417IEH6
STM32F429IET6
STM32F410RBT7
STM32F401CBU3
STM32F401CCU7
STM32F401CDU6
STM32F411CEU6
STM32F401VCT6
STM32F411CEU7
STM32F429ZIY6TR
STM32F401VEH6
STM32F446ZCH6
STM32F412VEH6
STM32F412VGT6
STM32F469VET6
STM32F413VGT3
STM32F423VHT6
STM32F405ZGT6
STM32F423CHU6
STM32F429IEH6
STM32F423RHT6
STM32F423ZHT6
STM32F427AGH6
STM32F405RGT6W
STM32F429NEH6
STM32F429BET6
STM32F469VGT6
STM32F413ZHT3
STM32F407IGH7
STM32F469ZGT6
STM32F427AIH6
STM32F469IGH6
STM32F405ZGT6W
STM32F429AIH6
STM32F437VIT7
STM32F469IIH6
STM32F479BIT6
STM32F429BIT7
STM32F401RBT6TR
STM32F401CCU6TR
STM32F401RCT6TR
STM32F411CCU6TR
STM32F411CCY6TR
STM32F401CDY6TR
STM32F411CEY6TR
STM32F411CEU6TR
STM32F411RCT7TR
STM32F401CEY6TR
STM32F401RET6TR
STM32F446MEY6TR
STM32F446RCT6TR
STM32F412RET6TR
STM32F446RCT7TR
STM32F401RET6JTR
STM32F405OEY6TR
STM32F446ZEJ6TR
STM32F405OGY6TR
STM32F413RGT6TR
STM32F415OGY6TR
STM32F405RGT6TR
STM32F407VGT6TR
STM32F405VGT7TR
STM32F417VGT6TR
STM32F415RGT6TR
STM32F429VET6TR
STM32F407ZGT6TR
STM32F413VHH6
STM32F439ZIY6TR
STM32F407IGH6TR
STM32F437VIT6TR
STM32F469IGH6TR
STM32F427VIT7TR
STM32F437ZIT7TR
STM32F412ZGT6
STM32F439ZIT6
STM32F401VDT6
STM32F401CBY6TT
STM32F423ZHJ6
STM32F437IGH6
STM32F439NGH6
STM32F401CCY6TT
STM32F412RGY6TR
STM32F429ZGT6TR
STM32F401RDT6TR
STM32F412REY6TR
STM32F446RCT6
STM32F411VEH6
STM32F427IIH6TR
STM32F446ZET6
STM32F437IIH6TR
STM32F413VGT6
STM32F415VGT6
STM32F417IET6
STM32F407ZET6
STM32F407ZGT7
STM32F417IGT6
STM32F427IGH6
STM32F437IGT6
STM32F429IGH6
STM32F439IGT6
STM32F429BGT6
STM32F427IGH7
STM32F427IIT6
STM32F427IIH6
STM32F429IIT6
STM32F469ZIT6
STM32F429IIH6
STM32F437ZIT7
STM32F429BIT6
STM32F427IIH7
STM32F439IIH6
STM32F439BIT6
STM32F412VGT6TR
STM32F411RET7
STM32F412ZGJ6
STM32F427ZIT6TR
STM32F469VIT6
STM32F469BIT6
STM32F437ZGT6
STM32F429IGT6
STM32F446MCY6TR
STM32F446VCT7
STM32F412VGH6
STM32F417IGT7
STM32F410T8Y6TR
STM32F410C8U6TR
STM32F410TBY6TR
STM32F410TBY7TR
STM32F410RBI6
STM32F410TBY3TR
STM32F410CBU3TR
STM32F410RBI3
STM32F401CBU6TR
STM32F410RBT7TR
STM32F401CBY6TR
STM32F401CCY6TR
STM32F401CCY6BTT
STM32F401CCF6TR
STM32F401VBH6
STM32F401CDU6TR
STM32F411CCU7TR
STM32F401VBT6TR
STM32F401CCY6BTR
STM32F401RCT7TR
STM32F411CCU7
STM32F401CEY6BTR
STM32F401VCH6
STM32F401CEU6TR
STM32F411VCH6
STM32F401VBH3
STM32F401VCH7
STM32F401VDH6
STM32F401VDT6TR
STM32F411VCT6TR
STM32F401RCT7
STM32F411CEY3TR
STM32F401VEH6TR
STM32F401VET6TR
STM32F411RCT7
STM32F401VCT7
STM32F411VEH6TR
STM32F411VET6TR
STM32F401VEH7
STM32F401RET7
STM32F446ZCH7
STM32F446VCT6TR
STM32F405OEY6BTR
STM32F446RET6TR
STM32F412VET6TR
STM32F412RGY6PTR
STM32F446ZEH6TR
STM32F412CGU6TR
STM32F413MGY6TR
STM32F446RET7TR
STM32F412VEH3TR
STM32F446ZEH7
STM32F446ZEH7TR
STM32F412ZEJ6
STM32F446ZCJ7
STM32F412VET3TR
STM32F413MHY6TR
STM32F412ZEJ3
STM32F423MHY6TR
STM32F429ZGY6TR
STM32F446ZEJ7TR
STM32F413CHU6TR
STM32F405OGY6VTR
STM32F413VGT6TR
STM32F412ZGJ6TR
STM32F446VET7
STM32F439ZGY6TR
STM32F412ZET7TR
STM32F417VET6TR
STM32F469AGY6TR
STM32F412ZGJ7
STM32F405OGY6WTR
STM32F413ZGJ6TR
STM32F423MHY3TR
STM32F423RHT6TR
STM32F413CHU3TR
STM32F423VHH6
STM32F413VGT3TR
STM32F407IEH6TR
STM32F412ZET7
STM32F415VGT6TR
STM32F469AEH6
STM32F412VGT7
STM32F413CHU3
STM32F412ZGT6TR
STM32F407IEH7
STM32F413VHH3
STM32F407VGT7TR
STM32F469AEH7TR
STM32F469AEH7
STM32F469AIY6TR
STM32F446ZCT6JTR
STM32F429AGH6TR
STM32F469IEH6
STM32F429ZET6TR
STM32F413RHT3
STM32F429ZIY6JTR
STM32F479AIY6TR
STM32F469AGH6
STM32F469AGH6TR
STM32F437VGT7TR
STM32F405VGT6J
STM32F417IGH6TR
STM32F417IGH6W
STM32F427IGH6TR
STM32F479AGH6
STM32F427AIH6TR
STM32F417VGT7
STM32F469ZET6
STM32F429VIT6TR
STM32F437VIT6WTR
STM32F407VGT6J
STM32F437AIH6
STM32F437AIH6TR
STM32F405VGT6W
STM32F469NEH6
STM32F437VGT7
STM32F407IGH6J
STM32F479VGT6
STM32F439AIH6
STM32F439IGH6
STM32F479IGH6
STM32F469ZGT6TR
STM32F437VIT7TR
STM32F405ZGT6V
STM32F479AIH6
STM32F405ZGT6J
STM32F469BET6
STM32F429IIH6TR
STM32F429NIH6TR
STM32F439ZGT7TR
STM32F469NGH6
STM32F423ZHT3
STM32F469IGT6
STM32F439IIH6TR
STM32F479VIT6
STM32F479IIH6
STM32F469NIH6TR
STM32F479ZGT6
STM32F427ZIT7TR
STM32F479NGH6
STM32F439ZGT7
STM32F469BGT6
STM32F439BGT6
STM32F439IIH7
STM32F479BGT6
STM32F429ZIT7
STM32F479ZIT6
STM32F437IIT7
STM32F469NIH7
STM32F429NIH6J
STM32F439IIT6V
STM32F429IIT6J
STM32F469BIT7
STM32F439BIT6J
STM32F429VIT6E
STM32F429VIT6G
STM32F429NIH6E
STM32F429NIH6G
STM32F429ZIT6E
STM32F429ZIT6G
STM32F429IIT6E
STM32F429IIT6G
STM32F469IIT6E
STM32F469IIT6G
STM32F437VGT6
STM32F411CEY6UTR
STM32F407G-DISC1
4382
2390
MIKROE-1367
CLOUD-JAM
16-728279
NUCLEO-F401RE
NUCLEO-F411RE
NUCLEO-F446RE
NUCLEO-F446ZE
NUCLEO-F429ZI
NUCLEO-F439ZI
DEV-14412
DEV-14413
STM32F469I-DISCO
STM3240G-EVAL
STM32469I-EVAL
STM32439I-EVAL2
NUCLEO-F410RB
STM32F411E-DISCO
NUCLEO-F413ZH
STM32F412G-DISCO
STM32F413H-DISCO
STM32-H405
STM32-P405
MIKROE-1685
STM32-E407
MIKROE-1105
MIKROE-1675
MIKROE-3475
MIKROE-3851
MIKROE-3852
MIKROE-3842
MIKROE-3474
MIKROE-3768
MIKROE-3840
MIKROE-3617
MIKROE-3841
MIKROE-3838
MIKROE-3618
MIKROE-3836
MIKROE-3837
STM3240GPRIMER
STM3241G-EVAL
STM32479I-EVAL
STM32F429I-DISC1
STM32429I-EVAL1
NUCLEO-F412ZG
STM32446E-EVAL
ESP001
STM32-H407
MIKROE-1793
MIKROE-1102
DFR0512
MIKROE-3532
MIKROE-3732
MIKROE-3541
MIKROE-3533
MIKROE-3473
MIKROE-3537
MIKROE-3534
MIKROE-3540
MIKROE-3536
MIKROE-3535
MIKROE-3483
STM3240G-ETH/NMF
STM3242IPRIMER
STM32F4-GAME
STM3240GPRIM-D
MIKROE-3619
STM3242I-SK/IAR
2621
114990308
114990307
102110014
3514
MIKROE-1744
MIKROE-1397
MIKROE-1841
STM32F4DISCOVERY
STM3240G-SK/IAR
STM3240G-SK/KEI
STM324DISCOVERY
MCBSTM32F400
STM3240G-JAVA
STM32F401C-DISCO
STM32F429I-DISCO
STM3242IPRIM-D
STM32F401CDISCOX
DEV-11608
P-NUCLEO-CLD1
STM3240G-USB/NMF
KSK-STM32F429II-JL
FEZT18-N
STM32-P407
102080004
109990041
114990088
2486
2682
2683
3497

次の内容もご覧ください。
STMicroelectronics STM32F1シリーズの品番の内訳
オリジナル・ソース(英語)