TDK CCG15 和 CCG30 系列轉換器焊接和清潔建議

TDKCCG15 / CCG30 系列是具有 9-36V 或 18-76V 的寬直流輸入範圍、 六面屏蔽及1吋 x 1吋細小體積的DC-DC 轉換器。 產品應用包括數據和電訊、製程控制、廣播、電池供電設備以及測試和測量設備。

image

製造商提供了焊接和清潔建議如下。

image

有關詳細資料,請在此連結下載使用說明書。

CCG 系列轉換器亦提供評估板,零件編號 CCG-EVK-D0

image

適用零件編號
DK 零件編號 製造商零件編號
285-CCG15-24-03S-ND CCG15-24-03S
285-CCG15-24-05S-ND CCG15-24-05S
285-CCG15-24-12D-ND CCG15-24-12D
285-CCG15-24-12S-ND CCG15-24-12S
285-CCG15-24-15D-ND CCG15-24-15D
285-CCG15-24-15S-ND CCG15-24-15S
285-CCG15-48-03S-ND CCG15-48-03S
285-CCG15-48-05S-ND CCG15-48-05S
285-CCG15-48-12D-ND CCG15-48-12D
285-CCG15-48-12S-ND CCG15-48-12S
285-CCG15-48-15D-ND CCG15-48-15D
285-CCG15-48-15S-ND CCG15-48-15S
285-CCG30-24-03S-ND CCG30-24-03S
285-CCG30-24-05S-ND CCG30-24-05S
285-CCG30-24-12D-ND CCG30-24-12D
285-CCG30-24-12S-ND CCG30-24-12S
285-CCG30-24-15D-ND CCG30-24-15D
285-CCG30-24-15S-ND CCG30-24-15S
285-CCG30-48-03S-ND CCG30-48-03S
285-CCG30-48-05S-ND CCG30-48-05S
285-CCG30-48-12D-ND CCG30-48-12D
285-CCG30-48-12S-ND CCG30-48-12S
285-CCG30-48-15D-ND CCG30-48-15D
285-CCG30-48-15S-ND CCG30-48-15S