סיומות "A" ו- "B" במק"ט PE42553B-Z של P-Semi

כאשר מסתכלים על המק"ט PE42553 של P-Semi, מתג SPDT RF, ניתן לראות בדפי הנתונים שיש שתי סיומות לרכיב: “A” ו- “B” כמו PE42553B-Z (1046-1137-1-ND)
דפי נתונים לא מסבירים את ההבדל בין הסיומות

המשמעות של שתי סיומות אלה היא מיקום הייצור בלבד

רכיבים הרללונטיים

PE42553B-Z

1046-1137-2-ND
1046-1137-1-ND
1046-1137-6-ND