ההבדלים בין LT1963 ו- LT1963A של חברת Analog Devices

כאשר מחפשים רכיב LT1963 של ADI, אתה עשוי למצוא שני מק"טים שונים. האחד בא עם הסיומת “A” כמו LT1963AES8#PBF והשני בא בלי סיומת “A” כמו LT1963ES8#PBF
אז מה ההבדל בין 2 הרכיבים?

הסיומת “A” מציינת תכנון חדש של הרכיב, תואם פינים, שיציב עם קבלים קרמיים עם ה- ESR מאוד נמוך, בנוסף לקבלי טנטלום וקבלים אלקטרוליטים, ואילו הרכיבים ללא סיומת “A” אינם יציבים בדרך כלל עם הקבלים אלה.

LT1963A

מק"טים הרלוונטיים

LT1963AEQ#PBF LT1963AEQ#TRPBF LT1963AEQ-3.3#TRPBF
LT1963AES8#PBF LT1963AES8#TRPBF LT1963AES8-1.8#PBF
LT1963AES8-2.5#PBF LT1963AES8-3.3#PBF LT1963AEST-1.8#PBF
LT1963AEST-2.5#PBF LT1963AEST-3.3#PBF LT1963AEST-3.3#TRPBF
LT1963AIS8#PBF LT1963ES8#PBF LT1963ES8-3.3#PBF
LT1963EST-2.5#PBF LT1963EST-3.3#PBF

LT1963AEQ#PBF-ND LT1963AEQ#TRPBFCT-ND LT1963AEQ#TRPBFDKR-ND
LT1963AEQ#TRPBFTR-ND LT1963AEQ-3.3#TRPBFCT-ND LT1963AEQ-3.3#TRPBFDKR-ND
LT1963AEQ-3.3#TRPBFTR-ND LT1963AES8#PBF-ND LT1963AES8#TRPBFCT-ND
LT1963AES8#TRPBFDKR-ND LT1963AES8#TRPBFTR-ND LT1963AES8-1.8#PBF-ND
LT1963AES8-2.5#PBF-ND LT1963AES8-3.3#PBF-ND LT1963AEST-1.8#PBF-ND
LT1963AEST-2.5#PBF-ND LT1963AEST-3.3#PBF-ND LT1963AEST-3.3#TRPBFCT-ND
LT1963AEST-3.3#TRPBFDKR-ND LT1963AEST-3.3#TRPBFTR-ND
LT1963AIS8#PBF-ND LT1963ES8#PBF-ND LT1963ES8-3.3#PBF-ND
LT1963EST-2.5#PBF-ND LT1963EST-3.3#PBF-ND