הסיומות במק"טים של Analog Devices

לחלק מהרכיבים שלה חברת Analog Devices (ADI) משתמשת בכמה סיומות נפוצות כדי לציין את סוג אריזה וכמות הרכיבים באריזה.
בלבול מסוים קורה לגבי האריזות בסרט גלול (T/R) כאשר Analog Devices משתמשים בכמה סיומות

שלוש דוגמאות להלן מציגות את אותו הרכיב אך ארוז בשיטות שונות (סרגל או סרט גלול) וכמויות אריזה.

דוגמא מס’ 1: המק"ט AD8546ARMZ

מק"ט AD8546ARMZ - סרגל, 50 יח’ בסרגל
מק"ט AD8546ARMZ-R7 - סרט גלול קטן "7, 1000 יח’ בגליל
מק"ט AD8546ARMZ-RL - סרט גלול גדול "13, 3000 יח’ בגליל

דוגמא מס’ 2: המק"ט AD8544ARZ

מק"ט AD8544ARZ - סרגל, 56 יח’ בסרגל
מק"ט AD8544ARZ-REEL7 - סרט גלול קטן "7, 1000 יח’ בגליל
מק"ט AD8544ARZ-REEL - סרט גלול גדול "13, 2500 יח’ בגליל

דוגמא מס’ 3: המק"ט AD8556ACPZ

מק"ט AD8556ACPZ-R2 - סרט גלול קטן, 250 יח’ בגליל
מק"ט AD8556ACPZ-REEL7 - סרט גלול גדול "7, 1500 יח’ בגליל

חשוב לציין שחלק מהסיומות מעת לעת הופכות להיות מיושנות (obsolete). אין להסיק מכך שהרכיב עצמו הפך למיושן.
תמיד צריך לבדוק אם הרכיב קיים עם הסיומת אחרת עבור אריזת סרט גלול