מה ההבדל בין מאפיין טמפרטורה I לעומת E ברכיבים של Linear Tech/Analog Devices

זו שאלה נפוצה מאוד לגבי טווח הטמפרטורה הפעילה (operating temperature range) ברכיבים של Linear Technology שנרכשה ע"י Analog Devices ב- 2017.

דפי נתונים של הרכיבים מציינים את טווח הטמפרטורה הפעילה זהה עבור הרכיבים עם סיומת “I” וסיומת “E
ניקח לדוגמא דפי נתונים של המק"ט LT8616: LT8616IUDE#PBF ו- LT8616EUDE#PBF:

אציין שמדובר בטמפרטורת צומת (junction) ולא טמפרטורת סביבה (ambient)

ההבדל בין הסיומות מצוין בהערות לטמפרטורה - Note 2:
image

משמעות של משפט “assured by design” היא שהרכיב עם סיומת “E” תוכנן לעמוד בטמפרטורות הקיצון אילה המצוינות בדפי הנתונים אבל לא נבדק בשלבי הבדיקות הסופיות של הרכיבים שיוצאים מפס יצור.
הרכיבים עם סיומת “I” כן נבדקים בטמפרטורות הקיצון אילה ועמידתם בטמפרטורות אילה מובטחת.

לכן, ניתן להשתמש ברכיבים עם סיומת “I” במקום הרכיבים עם סיומת “E” אם רכיבים אילה לא נמצאים במלאי למשל, מכיוון שההרכיבים עם סיומת “I” מובטחים לעבוד לאורך טווח הטמפרטורה המלא המצוין בדפי הנתונים.
כמובן, רכיבים עם סיומת “I” יקרים יותר מהרכיבים עם סיומת “E