בחירת התנגדות DC של משרן (אינדוקטור)

אחר שקבעת את ההשראות הנדרשת ואת הזרמים עבור המשרן שלך, איך אתה בוחר התנגדות DC מתאימה עבור זה?

DCR

התנגדות DCR) DC) מציינת את התנגדותו של המשרן כאשר הוא נתון לאותות עם תדרים שקרובים ל- 0Hz.
ערך ה- DCR של המשרן הוא בדרך כלל נמוך.

בדרך כלל למשקרנים באותו גודל תהיה:

  • התנגדות DC גבוהה יותר אם השראות היא גבוהה יותר
  • התנגדות DC נמוכה יותר אם השראות היא נמוכה יותר

שים לב כי התנגדות DC הוא נתון חיוני בקביעת הפסדי החום של החוט ולכן ש צורך לבחור DCR נמוך ככל האפשר, כי זה יכול למזער את הפסדי הספק של המשרן.