חישוב ערך של ESR בקבל מתוך ידיעת פקטור הפיזור (Tan(δ

לעתים חשוב לדעת בקבלים את ערך ה- ESR (Equivalent Series Resistance) - (התנגדות טורית שוות ערך). לא תמיד הנתון הזה מופיע בדפי הנתונים של היצרן.
אם היצרן מציין פרמטר (tan(δ שנקרא פקטור הפיזור (dissipation factor או loss angle) - אזי במקרה כזה, ניתן לחשב את הערך ה- ESR בעזרת פרמטר זה.

העקבה (האימפדנס) הכוללת של הקבל מיוצגת במישור ממשי-מורכב (real-complex) כסכום הווקטורי של הציר הממשי (ESR) והציר המורכב - תגובתיות קיבולית (Capacitive Reactance) המייצג את הקבל ‘האידיאלי’.
הזווית בין עכבה הכללית למרכיב המורכב שלה נקראת “loss angle”, והיא נתון המשמש לסיכום היחס בין המרכיבים האידיאליים והלא-אידיאליים של עכבה כוללת של קבל.

image

בדרך כלל המשיק (tangence) של “loss angle” כן מופיע בדפי נתונים כ- Tan(δ), דבר שממש מפשט את הענין. אם לוקחים את הנוסחה לעכבה של קבל אידיאלי ועושים מעט אלגברה, ניתן להשיג את ערך ה- ESR על ידי חלוקת ערך זה מדפי הנתונים בשני “π”, תדר הבדיקה וערך הקבל.

אם ניקח לדוגמה את המק"ט 16YXJ220MT16.3X11 של חברת Rybicon (1189-1546-3-ND), ניתן למצוא את ערכי tan(δ) ו- f בעמוד ראשון של דפי הנתונים של הקבל

image

כרגע מה שנשאר זה פשוט להכניס את המספרים בפועל למשוואה:

image

צריך לציין שערך זה תקף רק בתנאי הבדיקה שצוינו (טמפרטורה, תדר וכו ') וישתנה עם שינוי התנאים.