הסיומות בסוגריים של המחברים של HIROSE

להלן רשימת הסימות שמופיעות בסוגריים עבור מק"טי המחברים של חברת Hirose. אין מסמך אחד של היצרן שמרכז את כל הסיומות הקיימות. הרשימה מטה לוקטה מדפי הנתונים פרטניים של מספר רכיבים.
הרשימה מטה מובאת כמדריך לא פורמלי בלבד.

 • (05) - גוף - ציפוי ניקל, מגעים - ציפוי ניקל + זהב, אריזת מגש
 • (09) - ציפוי זהב עם ניקל, אריזת סרט גלול
 • (10) - ציפוי זהב עם ניקל, אריזת סרט גלול
 • (20) - ציפוי בדיל, אריזת סרגל
 • (21) - ציפוי בדיל, אריזת סרט גלול, תוף פלסטיק, סרט עם כיסים מובנים (embossed tape)
 • (22) - ציפוי בדיל, אריזת סרט גלול, תוף פלסטיק, סרט עם כיסים מובנים (embossed tape), לא סטנדרטי
 • (24) - אריזת מגש
 • (30) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול או מגש (תלוי בסדרת הרכיבים)
 • (31) - אופציה לדרישת הלקוח (custom)
 • (42) - ציפוי זהב, אריזת סרגל
 • (50) - ציפוי זהב, אריזת סרגל
 • (51) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול או מגש (תלוי בסדרת הרכיבים)
 • (52) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול
 • (54) - ציפוי זהב, אריזת סרגל
 • (55) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול או מגש (תלוי בסדרת הרכיבים)
 • (57) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול, תוף פלסטיק, סרט עם כיסים מובנים (embossed tape)
 • (58) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול
 • (59) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול, תוף פלסטיק, סרט עם כיסים מובנים (embossed tape)
 • (62) - ציפוי זהב, תפזורת (מיושן - obsolete)
 • (71) - ציפוי זהב או ניקל, אריזת תפזורת או מגש (תלוי בסדרת הרכיבים)
 • (72) - ציפוי זהב, אריזת תפזורת
 • (73) - ציפוי כסף או ניקל, אריזת תפזורת או מגש (תלוי בסדרת הרכיבים)
 • (74) - ציפוי זהב, אריזת תפזורת
 • (76) - ציפוי זהב, אריזת תפזורת
 • (82) - ציפוי זהב, אריזת סרט גלול
 • (92) - אופציה לדרישת הלקוח (custom)
 • (99) - ציפוי זהב עם ניקל, אריזת סרט גלול

“תפזורת” - לרוב הכוונה היא לסרגל
השוני בין ציפויים\אריזות דומים הוא בכמות הרכיבים באריזה