כיצד פועלות צינורויות להובלת אור (Light Pipes)

צינוריות אור הן צינוריות שקופות היודעות לשאת אור ממקור אור, כגון LED, לממשק המשתמש. עם תכנון לשאת אור למרחקים קצרים ועם יעילות גבוהה, צינוריות אור יכולות “לכופף” אור מסביב לפינות ואיזורים צפופים במעגל מודפס ולתת אינדיקציה חזותית טובה עם אובדן מינימלי של עוצמת האור.

בעת תכנון צינוריות אור ביישום, צינוריות אור צריכות להיות ממוקמות קרוב מאוד למקור האור בקצה אחד של PCB. חומרים אופטיים שמהם עשויות צינוריות אור עוזרות לשאת את קרני האור ליעד המבוקש, בדרך כלל בממשק המשתמש כלשהו או בפנל הקדמי של המכשיר.

צינוריות אור משדרות בערך 80 עד 90 אחוזים של האור ממקור ה- LED, כתלות בתכנון ולריווח. ככל שצינורית אור תהיה קרובה ל- LED, כך היא תוכל להעביר אור ביעילות רבה יותר.

התכנון הנכון של צינורית אור צריך לקחת בחשבון את המרחק המינימלי שתעבור הצינורית ממקור האור ועד ליעד, ייתכן שיש כמות מסוימת של החום הנפלטת על ידי ה- LED או מקור אור אחר ואשר יכולה להזיק לצינורית אור אם לא לוקחים את זה בחשבון

LED%20pipe.