מאווררים: זרימת אוויר לעומת לחץ סטטי

בעת בחירת המאוורר הנכון, מתוך כמה פרמטרים ישנם שני פרמטרים מבלבלים, אך חשובים מאוד שאתה צריך להחליט בינהם. זרימת אוויר (Air Flow) ולחץ סטטי (Static Pressure)

זרימת אוויר: זוהי כמות האוויר המקסימלית הנדחפת על ידי מאוורר כאשר אין התנגדות, כגון אוויר פתוח.

לחץ סטטי: זהו הלחץ המרבי המיוצר על ידי מאוורר כאשר זו התנגדות מקסימלית ואין זרימת אוויר, כמו בתיבה אטומה.

בדרך כלל, עבור יישומים באוויר הפתוח, זרימת האוויר חשובה יותר.
עבור יישומים עם התנגדות גבוהה, כגון שטח קומפקטי או לוח של מעגל משולב (PCB) עם רכיבים רבים החוסמים את זרימת האוויר, הלחץ הסטטי הוא שווה בחשיבותו, אם לא יותר מזה.

עם זאת, הדבר החשוב ביותר לציין הוא כי הערכים אלה כשלעצמם הם חסרי משמעות. שניהם ערכים מקסימליים המוגדרים בסביבה אידיאלית אשר ביישומים מעשיים לא ניתן לקיימם. ולכן היצרנים מספקיים תרשים הקורלציה בינהם כמו אחד למטה.

image

תרשימים אלה מראים את היחסים בין לחץ סטטי ותזרים אוויר. השימוש בעקומות אלה ישקף את השונות המאווררים ביישומים בעולם האמיתי.