כיצד לחשב לחץ של חיישן לחץ עם יציאת מתח אנלוגי

כיצד לחשב לחץ של החיישן עם יציאת מתח אנלוגי?

הלחץ = הטווח המלא של הלחץ x (קריאת מתח ביציאה (Vout) - מתח היציאה המינימלי) / (מתח היציאה המקסימלי - מתח היציאה המינימלי)
Pressure = Pressure Range x (Vout Reading - Vout Lower Limit)/(Vout Upper Limit - Vout Lower Limit)

הערה: חיישני לחץ מד מאוורר (Vented Gauge) מודדים את הלחץ המתייחס ללחץ האטמוספרי הסביבתי. יש טרמינל המאפשר לאוויר החיצוני להיכנס אל הצד האחורי של הסרעפת (הדיאפרגמה) החישה
נא לעיין במושגים בחיישני לחץ

דוגמא 1: מק"ט M3234-000005-100PG (מק"ט DIGI-KEY: 223-1892-ND)

הטווח המלא של הלחץ: 100 PSI
מתח היציאה: 0.5V ל- 4.5V (טווח המתח 4V)

ניתן לחשב את הלחץ כך:
הלחץ = 100 x (קריאת מתח ביציאה - 0.5) / (4.5 - 0.5)

עבור קריאת מתחים שונים מתקבלות התוצאות הבאות:
0.5V : 0 PSI ביחס ללחץ האטמוספרי
2.5V : 50 PSI ביחס ללחץ האטמוספרי
4.5V : 100 PSI ביחס ללחץ האטמוספרי

דוגמא 2: מק"ט IPSU-GP075-6 (מק"ט DIGI-KEY: 725-1456-ND)

הטווח המלא של הלחץ: 75 PSI
מתח היציאה: 0V ל- 5V (טווח המתח 5V)

ניתן לחשב את הלחץ כך:
הלחץ = 75 x (קריאת מתח ביציאה - 0) / (5 - 0)

עבור קריאת מתחים שונים מתקבלות התוצאות הבאות:
0V : 0 PSI ביחס ללחץ האטמוספרי
2.5V : 37.5 PSI ביחס ללחץ האטמוספרי
4.5V : 75 PSI ביחס ללחץ האטמוספרי