קידומת "MB" במק"טים של Cypress

חלק מהרכיבים הישנים של חברת Cypress יכולים להופיע בשני מק"טים, האחד עם קידומת “MB” והשני עם קידומת “CY
לדוגמא, MB88151APNF-G-200-JNERE1 ו- CY88151APNF-G-200-JNERE1

מה הבדל בין שני המק"טים?
למעשה אין שום הבדל, הקידומת “MB” היא קידומת “היסטורית” שהוחלפה לקידומת “CY

להבהרה, עבור הרכיב CY90F546GSPFR-GE1, הטבלה מטה מראה את המיקרא למק"ט ומסבירה את המשמעות הקידומת