סטטוס RoHS3 ב-DIGI-KEY

ב- 22 ביולי 2019 נכנס לתוקף התיקון להוראת RoHS האירופית, שהוסיף איסור שימוש ב- 4 חומרים נוספים לרשימה של 6 חומרים שכבר הוגדרו בהוראת RoHS. התיקון הנ"ל מכונה בתעשיה כ- RoHS3.

בתמצית, ה- RoHS המקורי, המכונה גם כהוראה 2002/95/EC, הוגדר באיחוד האירופי בשנת 2002 המגביל את השימוש בששה חומרים מסוכנים הנמצאים במוצרי חשמל ואלקטרוניקה. כל המוצרים הרלוונטיים בשוק האיחוד האירופי
מאז 1 ביולי, 2006 חייבים לעמוד בתאימות RoHS.

ששת החומרים הם:

קדמיום (Cd): 0.01%
כספית (Hg): 0.1%
עופרת (Pb): 0.1%
כרום משושה (Cr6 +): 0.1%
דו-פלסטות דו-פניניות (PBB): 0.1%;
אתרים פולי-ברומיניים דיפניל (PBDE): 0.1%

ה- RoHS2 מתיחס להוראה 2011/65/EU שפורסמה בשנת 2011 על ידי האיחוד האירופי, אוסרת שימוש ב- 4 חומרים נוספים במוצרי פלסטיקה למיניהם

ארבעת החומרים הנוספים הם:

בנט (2-אתיל-הקסיל) פתלט (DEHP): 0.1%;
בנזיל בוטיל פתלט (BBP): 0.1%;
דיבוטיל פתלט (DBP): 0.1%;
דיאיסובוטיל פתלט (DIBP): 0.1%.

ארבעת החומרים הנוספים אילה המוכנים כ-פתאלטים הורחבו באיסור שימוש לכל מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ב- RoHS3

חברת Digi-Key ביצעה את השינויים הבאים כדי להבטיח את עמידתנו בתקנה ובהעברת מידע מדויק ללקוחות:

  • הרכיבים הרשומים כתואמי - RoHS במערכת שלנו, תואמים ל- RoHS3 בהתבסס על המידע שהתקבל מהיצרנים.
  • עבור הרכיבים שטרם קיבלנו אישור מהיצרן כי הרכיבים שלהם תואמים את ההנחיה RoHS3 המעודכנת, Digi-Key הסירה את סטטוסי RoHS

חברת Digi-Key ממשיכה לעבוד עם היצרנים שלנו כדי לקבל מידע על תאימות RoHS3 מעודכנת

למידע המעודכן ביותר על RoHS ועל הנחיות סביבתיות אחרות, עיין בלינק הבא:
https://www.digikey.com/en/resources/environmental/initiative