דיודה שוטקי (Schottky) לעומת דיודה זנר (Zener) ביישום

דיודה שוטקי (Schottky) ודיודה זנר (Zener) הן דיודות, ובשתיהן משמשים בסוגים מסוימים של מעגלי יישר הזרם, אבל הם סוגים שונים לחלוטין של דיודות. המאפיינים החשמליים האופייניים שלהם מוצגים להלן:

Schottky Diode Zener Diode
Structure Metal-Semi Conductor Junction P-N junction
Voltage - DC Reverse Higher Lower
Forward Voltage Drop Lower Higher
Reverse Recovery Time Shorter Longer
Application High-frequency rectification, higher voltage protection Steady breakdown voltage, low-frequency operation
Application example(1) Switching Mode Power Supply Rectification Overvoltage Protection Circuit
Application example(2) High-Speed Interface Protection Circuit (e.g. USB, HDMI) Voltage Reference

אתה לא יכול להשתמש בדיודת זנר במקום דיודת שוטקי, או להיפך. שימוש בדיודה מסוג אחד במקום השניה תגרום לירידה בביצועים, התנהגות לא רצויה, או אפילו נזק למערכת במקרה הרע.

Diode