SMA לעומת RP-SMA הבדל בין

בעת חיפוש מחבר SMA ייתכן שתמצא מחברי SMA ו- RP-SMA. מה ההבדל בין שני אלה?

המחבר SMA בקוטביות הפוכה (RP-SMA או RSMA) תוכנן מראש לא להיות תואם למחברי SMA סטנדרטיים כדי לעמוד בתקנות FCC בארה"ב, המבקשות למנוע מצרכנים לחבר אנטנות לא סטנדרטיות להתקנים אלחוטיים.
למחבר זכר (RP-SMA (plug ולמחבר זכר (SMA (plug הסטנדרטי יש אותו גודל וצורה, למעט שהפין זכר המרכזי
ב- SMA מוחלף בפין-שקע מסוג נקבה ב- RP-SMA.
למחבר נקבה (RP-SMA (jack ולמחבר נקבה (SMA (jack הסטנדרטי יש אותו גודל וצורה, למעט שהפין-שקע המרכזי
ב- SMA מוחלף בפין מסוג זכר ב- RP-SMA.

הנה כמה תמונות לדוגמא כדי לעזור להבין את ההבדל.

בתמונה הראשונה, התקעים (plugs) נמצאים בצד שמאל של התמונה והשקעים (jacks) נמצאים בצד ימין.
זוג SMA מוצגים בתחתית זוג RP-SMA נמצא בחלק העליון של התמונה.

SMA#3

התמונה השנייה מציגה את זוג ה- RP-SMA בצד שמאל ואת זוג ה- SMA מימין.

SMA-RPSMA1

להלן קישוריות לסוגים שונים של המחברים הנ"ל שמביאות לך רשימה של כל קטגוריה אם אתה רוצה דוגמאות נוספות.

SMA Plugs with male pins

RP-SMA plugs with sockets

SMA jacks with female sockets

RP-SMA jacks with male pins