הבנת מתחי הסליל בממסר

כאשר לומדים על ממסרים יש כמה פרמטרים של מתחי הסליל שיכולים להיות קצת מעורפלים להבנה. יש בדרך כלל 4 פרמטרים של מתח הסליל הרשומים בדף נתונים.

לדוגמא, נבחן את ממסר של חברת Omron:
G5LE-1A4 DC12 (Z2352-ND)

זהו ממסר SPST ללא נעילה (non-latching) עם תצורת המגעים 1FormA (בדר"כ פתוח)

1. Coil Voltage or Nominal Voltage – 12VDC

זהו המתח הנומינלי להפעלת הסליל\ממסר. אמנם חשוב לדעת את הנתון הזה אבל זה לא אומר לנו הרבה על טווח המתחים האפשרי.

2. Turn-Off Voltage (Min) - 1.2VDC

נתון זה של המתח אומר לך כאשר הסליל לא יהיה עוד טעון. כל מתח פחות מזה והסליל אסור שיהיה טעון והמגעים יהיו פתוחים.

3. Turn on Voltage (Max) - 9VDC

נתון זה של המתח אומר לך כאשר הסליל חייב להיות טעון. כל מתח מעל ערך זה והסליל חייב להיות טעון והמגעים יהיו סגורים.

4. Max Coil Voltage - 20.4VDC

זהו המתח המקסימלי בו אתה יכול בבטחה לפעיל את סליל. לעתים קרובות נתון זה קשור גם בטמפרטורה. הרכיב הזה למשל, הוא 20.4VDC @ 23deg C.
יש אפיצות של 10%, אבל הכי בטוח לעבוד קרוב למתח הנומינלי של הסליל ככל האפשר.

אם מסתכלים על מספרים אלה, תראה טווח בלתי מוגדר. ברכיב שלנו טווח זה יהיה 1.2VDC ל- 9VDC . בדרך כלל בטווח זה הממסר יישאר במצב האחרון שלו, עם זאת, ניתן לשנות את הפרמטרים גם בטווח זה. מסיבה זו לא מומלץ לפעיל את הממסר בטווח זה. בתרשים שלהלן ניתן לראות את הטווחים.

כפי שניתן לראות המספרים אלה קובעים כאשר ממסר חייב להיות במצב מופעל או כבוי.

מ- 0 עד 1.2VDC, הממסר חייב להיות במצב לא טעון (כבוי). (אזור האדום)

מ- 1.2VDC עד 9VDC , אתה בטווח בלתי מוגדר. (אזור הצהוב)

מ- 9VDC עד 20.4VDC , הממסר חייב להיות במצב טעון (פעיל). (אזור הירוק)